Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY:
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podanie o przyjęcie do służby - załącznik do pobrania;
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby - rzetelnie wypełniony, czytelnie, drukowanymi literami z naklejoną kolorową fotografią o wymiarach 3,5 cm 4,5 cm -  załącznik do pobrania ;
 • kserokopie: aktu urodzenia, w przypadku posiadania rodziny kserokopie aktu malżeństwa/akty urodzenia dzieci;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w tym bezwzględnie świadectwo ukończenia szkoły średniej), w przypadku posiadania wyższego wykształcenia wszystkie świadectwa i dyplomy;
 • kserokopię zaświadczenia WCR o posiadanej kategorii zdrowia i uregulowanym stosunku do służby wojskowej lub kserokopię książeczki wojskowej zawierającej:
 • stronę ze zdjęciem i danymi osobowymi;
 • stronę informującą o posiadanej kategorii zdrowia;
 • stronę informującą o przeniesieniu do rezerwy (nie jest wymagane od absolwentów szkół wyższych, nie dotyczy kobiet nieobjętych ewidencją wojskową);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy/służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku do pracy lub w służbie;
 • w przypadku posiadania dodatkowych uprawnień kserokopie dokumentów potwierdzających ich posiadanie (np: tytuł ratownika/uprawnienia instruktora różnych dziedzin/uprawnienia w dziedzinie płetwonurkowania, wykonywania prac podwodnych/uprawnienia prowadzenia łodzi motorowej/posiadanie licencji kontrolera ruch lotniczego lub licencji pilota samolotowego/posiadanie prawa jazdy kat. "C" i wyższe/znajomość języka obcego itp.).

 
Wymagany komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie formacji lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
 
Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38; 00-463 Warszawa

 

Plik do pobrania

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA

WZÓR PODANIA DO SŁUŻBY


Szukamy najlepszych!
 
Wymagany komplet dokumentów należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
 
ul. Podchorążych 38; 00-463 Warszawa
 
Informacje telefoniczne dotyczące procesu rekrutacji można uzyskać pod numerem: 

22 606 51 49

22 606 53 72

do góry