Informacje dla kandydatów

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA
 • Aktualnie prowadzony jest nabór do służby przygotowawczej w Służbie Ochrony Państwa na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku ( Dz. U. z 2024 r. poz. 325), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 610), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 464), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 205), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 496) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1646).
 • Rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 496) - W TYM NORMY EGZAMINACYJNE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 
 • Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w formie konkursu i rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby kompletu dokumentów według poniższego wykazu:
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • podanie o przyjęcie do służby - załącznik do pobrania;
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby - rzetelnie wypełniony, czytelnie, drukowanymi literami z naklejoną kolorową fotografią o wymiarach 3,5 cm 4,5 cm -  załącznik do pobrania ;
 • kserokopie: aktu urodzenia, w przypadku posiadania rodziny kserokopie aktu malżeństwa/akty urodzenia dzieci;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w tym bezwzględnie świadectwo ukończenia szkoły średniej), w przypadku posiadania wyższego wykształcenia wszystkie świadectwa i dyplomy;
 • kserokopię zaświadczenia WCR o posiadanej kategorii zdrowia i uregulowanym stosunku do służby wojskowej lub kserokopię książeczki wojskowej zawierającej:
 1. stronę ze zdjęciem i danymi osobowymi;
 2. stronę informującą o posiadanej kategorii zdrowia;
 3. stronę informującą o przeniesieniu do rezerwy (nie jest wymagane od absolwentów szkół wyższych, nie dotyczy kobiet nieobjętych ewidencją wojskową);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy/służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku do pracy lub w służbie;
 • w przypadku posiadania dodatkowych uprawnień kserokopie dokumentów potwierdzających ich posiadanie (np: tytuł ratownika/uprawnienia instruktora różnych dziedzin/uprawnienia w dziedzinie płetwonurkowania, wykonywania prac podwodnych/uprawnienia prowadzenia łodzi motorowej/posiadanie licencji kontrolera ruch lotniczego lub licencji pilota samolotowego/posiadanie prawa jazdy kat. "C" i wyższe/znajomość języka obcego itp.).

 
Wymagany komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie formacji lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
 
Służba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38; 00-463 Warszawa


Informacje telefoniczne dotyczące procesu rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonu:

22 606 53 72 lub 22 606 51 49 - kandydaci ze służb mundurowych

          22 606 53 72 lub 22 606 51 49 -  kandydaci cywilni i żołnierze zawodowi

 

do góry