Służba Ochrony Państwa zabezpieczyła spotkanie w ramach „Strategic Agenda”.

W Łazienkach Królewskich w Warszawie, odbyło się spotkanie szefów rządów Estonii, Grecji, Finlandii, Irlandii, Luksemburga i Hiszpanii z  Premierem RP, Panem Donaldem Tuskiem oraz przewodniczącym Rady Europejskiej w ramach  „Strategic Agenda”.
Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa odpowiadali za bezpieczeństwo osób ustawowo ochranianych, w tym przedstawicieli wchodzących w skład delegacji zagranicznych uczestniczących w wydarzeniu. Przedsięwzięcie wymagało drobiazgowych przygotowań, podjęcia szeregu inicjatyw planistycznych, organizacyjnych oraz wykonawczych, a także skoordynowanego wykorzystania posiadanych sił i środków. Doskonałe przygotowanie funkcjonariuszy SOP,  ich doświadczenie oraz profesjonalizm pozwoliły sprawnie zrealizować zabezpieczenie.
Pragniemy podziękować wszystkim służbom i instytucjom za okazaną pomoc w ramach prowadzonych działań.

 

do góry