Finał VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

W Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 15 i 16 marca 2024 r odbył się VIII finał edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności pt. „Unia Europejska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego”. Celem olimpiady było propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.
Pierwszego dnia olimpiady rozpoczął się od testu wiedzy, do którego przystąpiło 145 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Następnie m. in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa przeprowadzili wykład, w którym opowiadali o specyfice pełnienia służby w naszej formacji, realizacji zadań dotyczących ochrony najważniejszych osób w państwie oraz delegacji zagranicznych przebywających na terenie naszego kraju. Na koniec dnia uczniowie poznali wyniki testu.
Kolejnego dnia odbył się quiz dla 12 najlepszych uczniów, a na gali podsumowującej VIII edycję  nastąpiło wręczenie nagród dla zwycięzców.
Służbę Ochrony Państwa w tym wydarzeniu reprezentował Zastępca Komendanta płk SOP Włodzimierz Gawęda.
Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy!

 

fot.: WNPiSM UW

do góry