Porozumienie Służby Ochrony Państwa ze Stowarzyszeniem Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Komendant Służby Ochrony Państwa, gen. bryg. SOP Radosław Jaworski oraz Prezes Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, mł. insp. w st. spocz. Marek Górnicki podpisali porozumienie o współpracy.

Porozumienie określa zasady współpracy SOP ze Stowarzyszeniem w zakresie współdziałania w procesie edukowania młodzieży szkolnej podczas organizowanych w szkołach i na uczelniach prelekcji dotyczących udziału funkcjonariuszy SOP oraz członków Stowarzyszenia w działaniach poza granicami państwa. Na mocy porozumienia tworzone też będą płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi tematyką misji zagranicznych, w tym zagadnieniami związanymi z udziałem w nich funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

 

do góry