Sprostowanie nieprawdziwych informacji medialnych dotyczących wizyty sekretarza energii USA

02/03/2019

2/03/2019 r.

Nawiązując do informacji medialnych dotyczących jesiennej wizyty w Polsce Ricka Perry'ego, sekretarza energii USA, wyjaśniamy, że na wniosek i w uzgodnieniu ze stroną amerykańską, podczas wizyty przydzielony został pilotaż policyjny. Strona amerykańska nie wnioskowała natomiast o ochronę osobistą. Nieprawdziwe są zatem doniesienia mediów mówiące o tym, że Służba Ochrony Państwa odmówiła stronie amerykańskiej udzielenia ochrony.

Nieprawdziwe informacje podawane przez media są kolejnym atakiem godzącym w dobre imię formacji. 

do góry