Sprostowanie do artykułu WP z dnia 27 lutego 2019 r.

27/02/2019

W związku z artykułem pt. ,,Dymisja szefa SOP. Znamy kulisy odejścia Tomasza Miłkowskiego.”,  który ukazał się 27 lutego 2019 roku na portalu internetowym WP oświadczamy, że zawiera on nieprawdziwe informacje. Nie jest prawdą stwierdzenie jakoby ,,Komendant Służby Ochrony Państwa stracił stanowisko za wydarzenia związane z ochroną szczytu bliskowschodniego”. To dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy zabezpieczenie konferencji dotyczącej budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, przebiegło na najwyższym poziomie. Artykuł w fałszywym świetle przedstawia powody odejścia Komendanta SOP ze stanowiska.

Nieprawdziwe są stwierdzenia, że ,, Podczas szczytu doszło do poważnego zgrzytu między Secret Service, który ochraniał amerykańską delegację rządową, a Służbą Ochrony Państwa”. Współpraca pomiędzy Służbą Ochrony Państwa, Secret Service oraz Diplomatic Security Service przebiegała bardzo dobrze. Dowodem tego są pisemne podziękowania z Ambasady Stanów Zjednoczonych, które wpłynęły do Służby Ochrony Państwa.

do góry