Centralne Obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Lublinie

29 maja br. w Lublinie odbyły się Centralne Obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa z udziałem Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Czesława Mroczka,

Była to doskonała okazja, aby wyrazić najwyższe uznanie dla tych, którzy bezgranicznie poświęcili się służbie Ojczyźnie i swoim zaangażowaniem pokazali nam jeden ze współczesnych wymiarów patriotyzmu.

Podczas uroczystości Podsekretarz Stanu w MSWiA, Pan Czesław Mroczek wręczył odznaki honorowe „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” weteranom służb podległych MSWiA. Wśród zasłużonych znalazło się również 12 funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Formację reprezentował Komendant, gen. bryg. SOP Radosław Jaworski.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa ustanowiony został w 2011 r. i  połączony został z obchodami Międzynarodowego Dnia  Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

Weteranem Działań Poza Granicami Państwa może być osoba, która brała udział w działaniach poza granicami państwa w ramach: misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu SG, zadań ochronnych SOP lub grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Odznakę honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” przyznaje szef MSWiA w uznaniu zasług w czasie działań poza granicami kraju.

do góry