Uroczysta zbiórka z okazji obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Służbie Ochrony Państwa

Dziś z okazji zbliżającego się Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa, w Sali Tradycji Służby Ochrony Państwa odbyła się uroczystość odznaczenia funkcjonariuszy, którzy realizowali zadania służbowe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na placówkach o wysokim i bardzo wysokim poziomie zagrożenia. Komendant gen. bryg. SOP Radosław Jaworski wyróżnił Odznaką Pamiątkową SOP sześciu funkcjonariuszy, natomiast Odznaką Honorową SOP wyróżnił dziewięciu funkcjonariuszy. Dla funkcjonariuszy jest to ogromny zaszczyt oraz potwierdzenie ich wkładu, który wnoszą do służby godnie ją reprezentując.

Komendant SOP wyróżnił  Ryngrafem Honorowym Dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, ppłk dr Katarzynę Rzadkowską.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa ustanowiony został w 2011 r. Weteranem może być osoba, która brała udział w działaniach poza granicami państwa w ramach: misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu SG, zadań ochronnych SOP lub grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

do góry