Międzyszkolny test wiedzy o Oddziale Dyspozycyjnym "B" Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej

Z inicjatywy Koła Kedywu Oddziału Dyspozycyjnego „B” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Warszawa w gmachu PAST-y odbył się międzyszkolny konkurs na temat wiedzy o Oddziale, w którym brali udział uczniowie warszawskich szkół.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, którzy brali udział w uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu.
Służba Ochrony Państwa kultywuje tradycje Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK. Został zorganizowany w Kedywie Okręgu Warszawa AK pod dowództwem cichociemnego - porucznika artylerii Ludwika Witkowskiego - „Kosy”. Był to elitarny Oddział dywersyjno-bojowy z możliwością użycia go do każdej akcji w trybie alarmowym. Zadania Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa obejmowały nie tylko działalność konspiracyjną czy sabotażowo-dywersyjną, wymierzoną przeciwko okupantowi, ale również zapewnienie bezpieczeństwa dowództwu Powstania Warszawskiego.
Oddział Dyspozycyjny „B” był przeznaczony do ochrony dowódcy Powstania Warszawskiego - generała Antoniego Chruściela, pseudonim „Monter”, dowódcy Okręgu Warszawskiego AK. Ostatecznie Oddział Dyspozycyjny „B” od wybuchu walk stanowił osłonę Kwatery Głównej AK i brał udział w najważniejszych zmaganiach powstańców w Śródmieściu, między innymi przyczyniając się do opanowania hotelu Victoria.
Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dowódcy Powstania Warszawskiego, Oddział brał udział w wielu akcjach bojowych m.in. w zdobyciu gmachu PAST-y przy ul. Zielnej, czy Kościoła Św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu.
Żołnierze Oddziału pełnili służbę do końca Powstania Warszawskiego, wielokrotnie wykazując się męstwem i olbrzymią odwagą. Pomimo poniesionych strat Oddział wytrwał do końca Powstania, poddając się razem z dowódcą - generałem Antonim Chruścielem.

 

do góry