Porozumienie Służby Ochrony Państwa z Polskim Holdingiem Obronnym

Komendant Służby Ochrony Państwa, gen. bryg. SOP Radosław Jaworski oraz  Prezes Zarządu Spółki Polski Holding Obronny Sp. z o.o., Pan Artur Gocel podpisali porozumienie o współpracy.
Porozumienie określa zasady prowadzenia wspólnych działań na rzecz wspierania wzajemnych inicjatyw oraz wymiany doświadczeń i wiedzy, w tym popularyzowania i promowania wzajemnych aktywności. Na mocy porozumienie nasza formacja będzie testowała wszelkie najnowsze technologie w zakresie cyberbezpieczeństwa, CCTV, zabezpieczeń antypodsłuchowych, pojazdów, sprzętu oraz urządzeń związanych z bezpieczeństwem, w tym również broni, amunicji, środków przymusu bezpośredniego i wyposażenia specjalistycznego, w których posiadaniu będzie Polski Holding Obronny Sp. z o.o.

 

do góry