Memoriał upamiętniający śp. ppłk. Mariusza Struzika

W dniu dzisiejszym odbył się Memoriał upamiętniający śp. ppłk. Mariusza Struzika.

Podpułkownik Mariusz Struzik  - prywatnie wielki kibic Legii Warszawa. Rozpoczął służbę w 1992 r. gdzie od początku kariery w formacji związany był z komórką odpowiedzialną za transport najważniejszych osób w Państwie. Przez lata realizował zadania służbowe w Grupie Ochronnej Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. W  trakcie swojej kariery zawodowej dał się poznać jako funkcjonariusz zdyscyplinowany, zaangażowany i odpowiedzialny, ale przede wszystkim koleżeński. Był bardzo lubiany zarówno przez przełożonych jak i podwładnych. Zawsze wykazywał się dużym profesjonalizmem. Utożsamiał się ze służbą, znając wagę stawianych przed nim zadań oraz ich znaczenia dla osób ochranianych i Państwa. Zakończył służbę w 2018 r. Podpułkownik Mariusz Struzik był wielokrotnie nagradzany, a w 2005 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

W przeddzień memoriału Komendant Służby Ochrony Państwa, płk SOP Radosław Jaworski w obecności rodziny zmarłego funkcjonariusza złożył wieniec na jego grobie.

Oficjalnego otwarcia memoriału dokonał Komendant Służby Ochrony Państwa SOP wraz z rodziną.

Do zawodów przystąpiły drużyny reprezentujące:

- Komendę Główną Policji,

- Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej,

- 10. Warszawski Pułk Samochodowy,

- Inspekcję Transportu Drogowego,

- Straż Ochrony Kolei,

- Akademię Wymiaru Sprawiedliwości,

- Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,

- Emerytowanych funkcjonariuszy BOR/SOP,

- Służbę Ochrony Państwa.

Rywalizacja w różnych konkurencjach związanych z techniką jazdy pojazdami to wyjątkowy sposób upamiętnienia śp. ppłk. Mariusza Struzika. Ponadto celem przedsięwzięcia było propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród funkcjonariuszy i żołnierzy, a także wymiana doświadczeń pomiędzy służbami.

Na konkurencje zawodów składały się:

- Próba Stewarta,

- Troleje,

- Próba sprawnościowa I,

- Próba sprawnościowa II.

Po wielu sportowych emocjach i rywalizacji na bardzo wysokim poziomie, na podium stanęli: kategoria mężczyzn:

- pierwsze miejsce – Marcin Lewandowski – Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej,

- drugie miejsce – Kacper Grabowski – Służba Ochrony Państwa,

- trzecie miejsce – Robert Makarski – Emerytowany funkcjonariusz BOR/SOP,

kategoria kobiet:

- pierwsze miejsce – Patrycja Chmielewska – Służba Ochrony Państwa,

- drugie miejsce – Natalia Głuszek – Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej,

- trzecie miejsce – Katarzyna Kalbarczyk – Komenda Główna Policji.

Komendant Służby Ochrony Państwa, płk SOP Radosław Jaworski podziękował wszystkim za udział, a rywalizującym drużynom za zaangażowanie i sportowego ducha. Wyraził również uznanie dla wysokiego poziomu zawodów i umiejętności uczestników.

Na zakończenie Memoriału Komendant SOP w towarzystwie rodziny po śp. ppłk. Mariusz Struziku wręczył zwycięzcom puchary i dyplomy, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w zawodach i zaangażowanie.

do góry