Porozumienie Służby Ochrony Państwa z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości

Komendant Służby Ochrony Państwa, płk SOP Radosław Jaworski oraz Rektor-Komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości,  dr Michał Sopiński podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.

Nawiązanie współpracy podyktowane jest troską o zrównoważony rozwój zmierzający do wzmocnienia pozycji stron jako wiodących ośrodków w swoich obszarach, jak też zapotrzebowanie na wysokiej jakości wiedzę w zakresie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumencie, współpraca realizowana będzie w następujących obszarach: działalność dydaktyczna oraz popularyzatorsko – naukowa, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji, działalność doradcza i ekspercka oraz promocyjno - rekrutacyjna.

do góry