Porozumienie Służby Ochrony Państwa z Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Komendant Służby Ochrony Państwa, płk SOP Radosław Jaworski i Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Pan Janusz Kotowski podpisali porozumienie o współpracy.

Podstawowymi założeniami porozumienia są wspólna działalność dydaktyczna i popularno-naukowa, szkoleniowa oraz informacyjna. Współpraca przewiduje m.in. realizowane wspólnie konferencje, seminaria, wizyty studyjne i projekty. Poza tym strony zobowiązują się do popularyzowania podjętych i zrealizowanych wspólnie inicjatyw oraz ich promocji za pośrednictwem różnych środków przekazu, a także rzetelnej wiedzy na temat obu instytucji.

do góry