Uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy SOP w Muzeum Powstania Warszawskiego

W dniu 28 marca br. w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Macieja Wąsika, Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Pana Jana Ołdakowskiego oraz Jego Zastępców, kadry kierowniczej SOP, a także zaproszonych gości, w tym rodzin żołnierzy Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK, odbyło się przywitanie nowo przyjętych w szeregi formacji funkcjonariuszy.

Po raz pierwszy uroczyste ślubowanie funkcjonariuszy SOP nastąpiło w tak znamienitym miejscu, jakim jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Mieści się ono w budynku dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich w Warszawie, w miejscu które dokumentuje historię Powstania Warszawskiego, prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania, a także historii i działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Ma stanowić hołd  wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę, pokazując następnym pokoleniom Polaków sens tamtych wydarzeń.

Służba Ochrony Państwa kultywuje tradycje Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK, który rozpoczął przygotowania do powstania poprzez koncentrację oddziału już 27 lipca 1944 roku. Dowódca oddziału por. Ludwik Witkowski „Kosa” otrzymał zadanie zdobycie Hotelu Vitoria, który został siedzibą dowódcy Powstania Warszawskiego gen. Antoniego Chruściela ,,Montera’’. Oddział Dyspozycyjny stał przy nim do ostatnich dni, brał udział w zdobyciu budynku PAST-y i budynku Komendy Głównej Policji oraz Kościoła Św. Krzyża. Od pierwszego dnia powstania żołnierze oddziału nosili na biało-czerwonych opaskach numer oddziału jakim była cyfra 1. Funkcjonariusze SOP dzisiaj mogą z dumą nosić na swoich mundurach tę „jedynkę” wpisaną w znak polski walczącej.

Komendant Służby Ochrony Państwa, płk SOP Radosław Jaworski wręczył młodym funkcjonariuszom legitymacje służbowe, a następnie na zakończenie swojego przemówienia zwrócił się do nich słowami:

 „ Życzę Wam wszystkim, abyście stali się godnymi tych tradycji poprzez wytężoną służbę na rzecz Ojczyzny oraz pamiętali, że Wasza służba nie kończy się wyłącznie na wypełnianiu powierzonych zadań , tylko trwa nawet po jej zakończeniu…”.

Następnie przyznano funkcjonariuszom SOP Odznaki Honorowe w uznaniu za działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz Odznaki Pamiątkowe Służby Ochrony Państwa funkcjonariuszom, którzy najdłużej realizowali działania ochronne w placówkach zagranicznych o szczególnym zagrożeniu. Wyróżniono również Pochwałą w Rozkazie reprezentację SOP w piłce nożnej, która zajęła III miejsce w XIII Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. Podkomisarza Andrzeja Struja.

do góry