Służba Ochrony Państwa z głębokim żalem pożegnała kolegę – Śp. st. chor. SOP Tomasza Fołtyna

7 lipca br. w kościele pw. Św. Trójcy w Białobrzegach odbyła się uroczystość pogrzebowa Śp. Tomasza Fołtyna, funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który odszedł na wieczną służbę. Pochowany został na cmentarzu komunalnym.

Zostanie zapamiętany jako oddany służbie funkcjonariusz rzetelnie wykonujący obowiązki służbowe. W pamięci kolegów pozostanie na zawsze.

Łączymy się z pogrążoną w smutku rodziną składając wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje.

do góry