Memoriał upamiętniający śp. ppor. Artura Francuza

W dniu 30 czerwca br. odbył się Memoriał upamiętniający śp. ppor. Artura Francuza.

Podporucznik Artur Francuz przez kolegów przekornie określany jako Hiszpan. Z dniem 1 stycznia 1995 r. powołany został do służby w BOR, gdzie praktycznie przez cały czas wykonywał obowiązki w Oddziale Transportu w charakterze kierowcy w grupach ochronnych. Dodatkowo w okresie przebywania na terytorium Polski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie Pana Ryszarda Kaczorowskiego był jego osobistym adiutantem. Z taką też misją udał się wraz z nim w ostatnią podróż do Smoleńska. Przez przełożonych był oceniany jako funkcjonariusz wzorowo wykonujący obowiązki służbowe. Zawsze samodzielny i dyspozycyjny. Chętnie i wzorowo wykonywał stawiane dodatkowe zadania służbowe. Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony odznaką honorową Biura Ochrony Rządu.

W przeddzień memoriału funkcjonariusze SOP wraz z Rodziną złożyli wieniec na grobie śp. ppor. Artura Francuza.

Oficjalnego otwarcia Memoriału dokonała Rodzina i przyjaciele śp. ppor. Artura Francuza wraz z Zastępcą Komendanta Służby Ochrony Państwa, ppłk. SOP Włodzimierzem Gawędą.

Do zawodów przystąpiły drużyny reprezentujące: Komendę Główną Policji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, Straż Graniczną, Wyższą Szkołę Wymiaru Sprawiedliwości, Ambasadę Stanów Zjednoczonych oraz Służbę Ochrony Państwa.

Na konkurencje zawodów składały się: przejazd po wyznaczonej trasie z wykorzystaniem płyt poślizgowych - slalom bramkowy i słupkowy, parkowanie, zawracanie w ograniczonej przestrzeni, troleje oraz przejazd po wyznaczonym jednym pasie ruchu cofając.

Po zaciętej rywalizacji na podium stanęły drużyny:

Służba Ochrony Państwa - pierwsze miejsce

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej - drugie miejsce

Komenda Główna Policji - trzecie miejsce

Memoriał stanowił wyjątkowy sposób upamiętnienia śp. ppor. Artura Francuza będąc jednocześnie przedsięwzięciem propagującym bezpieczeństwo ruchu drogowego wśród funkcjonariuszy, a także wymianę doświadczeń.

Komendant Służby Ochrony Państwa, ppłk. SOP Paweł Olszewski na zakończenie podziękował wszystkim za udział w Memoriale, a rywalizującym za zaangażowanie i sportowego ducha. Wyraził również uznanie posiadanych umiejętności oraz wysokiego poziomu uczestników zawodów. Komendant SOP w towarzystwie Rodziny śp. ppor. Artura Francuza wręczył zwycięzcom puchary, a wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy.

do góry