Wyszukiwarka
Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa samochodów osobowych 30/2019/ZP Powyżej 144 tys. euro 34110000-1,34113000-2 22.07.2019 10:00
Częściowy remont budynku warsztatowo-obsługowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Podchorążych 32 32/2019/ZP poniżej 5548 tys. euro 45210000-2, 45216110-8, 45262660-5, 45262690-4 03.09.2019 10:00
Dostawa mebli - biurka, szafy, krzesła i fotele do SOP 27/2019/ZP 39100000-3 25.06.2019 10:30
Dostawa czterech samochodów osobowych powyżej 5 miejsc 29/2019/ZP Powyżej 144 tys. euro 34110000-1 24.07.2019 10:00
Dostawa kurtek ochronnych pirotechnika, podpinek pod kurtki ochronne, kombinezonów pirotechnika i kurtek wyjściowych nieprzemakalnych 22/2019/ZP poniżej 144 tys. euro 18223200-0, 18114000-1 31.05.2019 10:30
Dostawa ciągnika z naczepą do transportu pojazdów 3/2019/ZP Powyżej 144 tys. euro 34133000-8 ; 34223100 10.04.2019 10:00
Roboty budowlane obejmujące: cz. I - Robota budowlana pt: Roboty izolacyjne - remont bieżący bud. nr 12 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie, cz. II - Robota budowlana pt: Remont bud. nr 30 wraz z rozbiórką i utylizacją infrastruktury paliwowej w ob. Podchorążych 38 w Warszawie 25/2019/ZP poniżej 5548 tys. euro 45210000-2, 45216110-8, 45262660-5, 45262690-4 17.07.2019 10:00
Przebudowa budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Podchorążych 38. 26/2019/ZP poniżej 5548 tys. euro 45210000-2, 45216110-8, 45262660-5, 45262690-4 16.07.2019 10:00
Dostawa kamer IP i termowizyjnych 44/2019/ZP poniżej 144 tys. euro
Dostawa 7 szt. podnośników nożycowych. Część 1 zamówienia - 6 szt. podnośników nożycowych. Część 2 zamówienia - 1 szt. podnośnik nożycowy z szarpakami 31/2019/ZP poniżej 144 tys. euro 42413000-4 25.07.2019 10:00

Wybierz Strony

do góry