Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa wysokowydajnych urządzeń wielofunkcyjnych, mobilnych zestawów komputerowych, stacjonarnych zestawów komputerowych, komputera multimedialnego oraz system kopii zapasowych 12/2019/ZP powyżej 144 tys. euro 30232100, 30232140, 30232110 22.05.2019 10:00
Dostawa 3 kpl. urządzeń rtg do kontroli bagażu 21/2019/ZP poniżej 144 tys. euro 38582000-8 06.06.2019 10:00
Remont budynku nr 9 wraz z wymianą dachu i utylizacją azbestu w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn oraz budynku nr 8 w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn 23/2019/ZP poniżej 5548 tys. euro 45210000-2, 45216110-8, 45262660-5, 45262690-4 19.06.2019 10:00
Dostawa mebli - biurka, szafy, krzesła i fotele do SOP 27/2019/ZP 39100000-3 25.06.2019 10:30
Dostawa środków czystości dla Służby Ochrony Państwa 19/2019/ZP poniżej 144 tys. euro 33760000-5, 33741100-7,39800000-0 24.06.2019 09:30
Dostawa dziewięciu samochodów osobowych 28/2019/ZP powyżej 144 tys. euro 34110000-1 23.07.2019 10:00
Dostawa czterech samochodów osobowych powyżej 5 miejsc 29/2019/ZP powyżej 144 tys. euro 34110000-1 24.07.2019 10:00
Dostawa samochodów osobowych 30/2019/ZP powyżej 144 tys. euro 34110000-1,34113000-2 22.07.2019 10:00
Częściowy remont budynku warsztatowo-obsługowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Podchorążych 32 32/2019/ZP poniżej 5548 tys. euro 45210000-2, 45216110-8, 45262660-5, 45262690-4 18.07.2019 10:00
Dostawa 7 szt. podnośników nożycowych. Część 1 zamówienia - 6 szt. podnośników nożycowych. Część 2 zamówienia - 1 szt. podnośnik nożycowy z szarpakami 31/2019/ZP poniżej 144 tys. euro 42413000-4 25.07.2019 10:00

Wybierz Strony

do góry