Wyszukiwarka
Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa ciągnika siodłowego oraz naczepy do ciągnika siodłowego. 3/2024/ZP powyżej 143 tys. euro 34133000-8, 34223100-7 04.03.2024 11:00
Dostawa samochodów 7/2024/ZP powyżej 143 tys. euro 34100000-8 - kod główny: pojazdy silnikowe, 34110000-1 - samochody osobowe, 34115000-6 – inne samochody pasażerskie, 34114000-9 - pojazdy specjalne, 34144000-8 - pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania. 18.04.2024 11:00
Zakup aktualizacji i subskrypcji oprogramowania (części od 1-20). 6/2024/ZP powyżej 143 tys. euro 72268000-1, 48900000-7, 48771000-3, 48220000-6 17.04.2024 11:00
Dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do pojazdów SOP. 9/2024/ZP poniżej 143 tys. euro 34351100-3, 34352200-1, 34352100-0, 34352000-9 05.04.2024 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, serwerów i akcesoriów oraz telefonów komórkowych 11/2024/ZP powyżej 143 tys. euro 30236000-2, 32250000-0,48820000-2, 48821000-9, 32420000-3, 32422000-7, 30213300-8, 30213100-6, 30232100-5, 08.05.2024 11:00
Samowystarczalny, mobilny punkt medyczny na wypadek zagrożeń medycznych, biochemicznych, radiologicznych, zagrożeń katastrofami naturalnymi dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. 10/2024/ZP powyżej 143 tys. euro 34114120, 34113000, 34223000, 33100000, 33199000 07.05.2024 11:00
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych w latach 2024-2025 12/2024/ZP poniżej 143 tys. euro 15511210-8, 15544000-3, 15551300-8, 15530000-2, 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5, 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131130-5, 15131135-0, 15600000-4, 15800000-6, 03220000-9, 15300000-1, 15221000-3, 15851000-8 19.04.2024 11:00
do góry