Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 15/2023/ZP powyżej 140 tys. euro 35.81.20.00-9, 18.81.30.00-1, 18.22.32.00-0, 18.23.40.00-8, 18.93.11.00-5, 18.42.20.00-3, 18.93.10.00-4, 18.41.00.00-6, 33.73.30.00-7, 18.93.11.00-5, 18.40.00.00-3, 18.92.10.00-1 13.06.2023 11:00
Dostawa analizatorów płynów, wykrywaczy materiałów wybuchowych oraz ręcznego skanera RTG 16/2023/ZP powyżej 140 tys. euro 38434000-6, 38546000-4, 38582000-8 19.06.2023 11:00
Dostawa sprzętu radiokomunikacyjnego 17/2023/ZP powyżej 140 tys. euro 32236000-6, 32200000-5, 32344000-6, 32270000-6, 3236000-4 ,32342300-5 13.06.2023 10:00
Dostawa ogumienia trakcyjnego letniego i całorocznego do pojazdów SOP 20/2023/ZP poniżej 144 tys. euro 34351100-3, 34352200-1, 34352100-0, 34352000-9 29.05.2023 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, serwerów i akcesoriów. 19/2023/ZP powyżej 140 tys. euro 32250000-0, 30234000-8, 30234100-9, 30234600-4, 48820000-2, 48821000-9, 32420000-3, 32422000-7, 30213300-8, 30236000-2, 30213100-6, 30232100-5, 30231300-0 26.06.2023 11:00
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych w latach 2023-2024 24/2023/ZP poniżej 140 tys. euro 15511210-8; 15544000-3; 15551300-8; 15530000-2, 15811100-7; 15812100-4; 15811400-0; 15812200-5, 15111000-9; 15112000-6; 15113000-3; 15131130-5; 15131135-0, 15600000-4; 15800000-6, 03220000-9; 15300000-1, 15221000-3 21.06.2023 10:00
Dostawa Ruchomego Stanowiska Kierowania na samochodzie. 26/2023/ZP powyżej 140 tys. euro 34114000-9; 35412500-0 09.08.2023 11:00
Dostawa jednego pojazdu z urządzeniem RTG 28/2023/ZP powyżej 140 tys. euro 34100000-8, 34110000-1, 34115000-6 16.08.2023 11:00
Dostawa wraz z montażem celów bezprzewodowych do strzelnicy z torem taktycznym - w ilości 5 szt. wraz z ukompletowaniem. 32/2023/ZP poniżej 140 tys. euro 35210000-9 16.08.2023 11:00
ENERGIA ELEKTRYCZNA – dostawa energii elektrycznej do obiektów Służby Ochrony Państwa: część I Warszawa oraz kwatery tymczasowe w Warszawie, część II w m. Raducz, cześć III Gdańsk 31/2023/ZP powyżej 140 tys. euro 09300000-2 11.09.2023 11:00

Wybierz Strony

do góry