Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa ogumienia trakcyjnego zimowego do samochodów 48/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 34351100-3
Dostawa 8 szt. samochodów osobowych powyżej 5 miejsc 47/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 34110000-1
Dostawa serwerów, urządzeń sieciowych oraz systemu do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji 43/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 48820000-2, 32420000-3, 30214000-2
Dostawa sprzętu łączności 42/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 32200000-5, 32236000-6, 31710000-6
Dostawa pojazdu specjalnego RSK 39/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 35412500-0
Dostawa zestawów komputerowych 36/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 30200000-1, 30213100-6, 30214000-2
Remont części ogrodzenia obiektu przy ul. Podchorążych 32 w Warszawie 38/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 45000000-7, 45100000-8, 45262120-8, 45410000-4, 45442000-7, 45450000-6
Dostawa oprogramowania bazodanowego Microsoft SQL Serwer 37/2016/ZP poniżej 135 tys. euro 48000000-8 , 48219300-9 , 48214000-1 , 48170000-0
Dostawa 6 szt. samochodów osobowych 5-miejscowych typu SUV. 33/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 34110000-1 , 34113000-2
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kart systemu kontroli dostępu 29/2016/ZP powyżej 135 tys. euro 32323500-8, 34971000-4, 42961100-1, 35121700-5

Wybierz Strony

  • Poprzedni
  • / 52
  • Następny
do góry