Wyszukiwarka
Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa samochodu z zabudową o dmc powyżej 3,5 t. 42/2019/ZP Powyżej 144 tys. euro 34110000-1, 34114000-9 05.09.2019 10:00
Robota budowlana w zakresie budowy wolnostojącej wieży antenowej w ob. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn woj. łódzkie 54/2019/ZP poniżej 5548 tys. euro 71221000-3 45000000-7 44212200-1 45223100-7 45310000-3
Remont strzelnicy w m. Raducz, gm. Nowy Kawęczyn 63/2019/ZP poniżej 5548 tys. euro 45112700-2 45223100-7 45223210-1 45223100-7 45111230-9 45232452-5 45232440-9 45262310-7 45422000-1 45262600-7 16.10.2019 10:00
Dialog techniczny na opracowanie aplikacji teleinformatycznej
Dialog techniczny na opracowanie systemu teleinformatycznego do przetwarzania danych
Dostawa ogumienia tradycyjnego zimowego i całorocznego do pojazdów SOP 49/2019/ZP poniżej 144 tys. euro 34351100-3; 34352200-1 16.09.2019 10:00
Usługi medyczne- badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa 46/2019/ZP poniżej 144 tys. euro 85147000-1 22.08.2019 10:30
Dostawa wykrywaczy materiałów wybuchowych - 31 kpl. 37/2019/ZP Powyżej 144 tys. euro 34990000-3 26.08.2019 10:00
Dostawa munduru letniego funkcjonariusza szytego na miarę w ilości 700 kompletów 65/2019/ZP poniżej 144 tys. euro 35811000-5 09.10.2019 10:00
Dostawa wysokowydajnych urządzeń wielofunkcyjnych, mobilnych zestawów komputerowych, stacjonarnych zestawów komputerowych, komputera multimedialnego oraz system kopii zapasowych 12/2019/ZP Powyżej 144 tys. euro 30232100, 30232140, 30232110 22.05.2019 10:00

Wybierz Strony

do góry