Roboty budowlane obejmujące: cz. I - Robota budowlana pt: Roboty izolacyjne - remont bieżący bud. nr 12 w ob. Podchorążych 38 w Warszawie, cz. II - Robota budowlana pt: Remont bud. nr 30 wraz z rozbiórką i utylizacją infrastruktury paliwowej w ob. Podchorążych 38 w Warszawie

do góry