Formy działania

Służba Ochrony Państwa w zakresie zadań ustawowych wykonuje czynności administracyjno-porządkowe w celu zapewnienia ochrony, a także operacyjno-rozpoznawcze w celu pozyskiwania informacji dotyczących zagrożeń oraz rozpoznawania i zapobiegania przestępstwom przeciwko osobom i obiektom ochranianym przez SOP. Służby ochraniające najważniejsze osoby w innych Państwach, również traktują możliwość prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych jako narzędzie niezbędne w przeciwdziałaniu zagrożeniom i przestępstwom. Poniższa tabela prezentuje służby, które uzyskały przedmiotowy zakres uprawnień:

 

Służba / Państwo

Uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze

Australia

TAK

Azerbejdżan

TAK

Bułgaria

NIE

Chorwacja

NIE

Czechy

NIE

Estonia

TAK

Grecja

NIE

Gruzja

TAK

Hiszpania

NIE

Holandia

TAK

INTERPOL

NIE

Kanada

TAK

Litwa

TAK (niepełny zakres)

Łotwa

NIE

Niemcy

TAK

Norwegia

TAK

Rada UE

NIE

Rumunia

TAK

Słowacja

TAK

USA

TAK

Węgry

TAK

Wielka Brytania

TAK

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Służba Ochrony Państwa:

  1. Planuje sposoby zabezpieczenia osób i obiektów
  2. Rozpoznaje i analizuje potencjalne zagrożenia
  3. Zapobiega powstawaniu zagrożeń
  4. Organizuje działania ochronne
  5. Wykonuje bezpośrednią ochronę
  6. Zabezpiecza obiekty
  7. Koordynuje realizację działań ochronnych
do góry