Formy działania

Służba Ochrony Państwa w zakresie zadań ustawowych wykonuje czynności administracyjno-porządkowe w celu zapewnienia ochrony, a także operacyjno-rozpoznawcze w celu pozyskiwania informacji dotyczących zagrożeń oraz rozpoznawania i zapobiegania przestępstwom przeciwko osobom i obiektom ochranianym przez SOP. Służby ochraniające najważniejsze osoby w innych Państwach, również traktują możliwość prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych jako narzędzie niezbędne w przeciwdziałaniu zagrożeniom i przestępstwom. Obecnie Służba Ochrony Państwa znajduje się w gronie 14 służb posiadających przedmiotowe uprawnienia. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Służba Ochrony Państwa:

  1. Planuje sposoby zabezpieczenia osób i obiektów
  2. Rozpoznaje i analizuje potencjalne zagrożenia
  3. Zapobiega powstawaniu zagrożeń
  4. Organizuje działania ochronne
  5. Wykonuje bezpośrednią ochronę
  6. Zabezpiecza obiekty
  7. Koordynuje realizację działań ochronnych
do góry