Mundurowi

Funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w:

Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

aby móc kontynuować dalszą służbę w Służbie Ochrony Państwa, zobowiązani są do złożenia pisemnej prośby adresowanej do Komendanta Służby Ochrony Państwa z zachowaniem drogi służbowej.

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 111)

 

W razie dodatkowych pytań, proszę kontaktować się pod następującymi numerami:

22 606 53 72

22 606 51 49

lub na adres e-mailowy: rekrutacja@sop.gov.pl

do góry