Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI MOŻNA WNOSIĆ DO KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

 1. Pisemnie na adres:
  00-465 WARSZAWA
  ul. Podchorążych 38
 2. Za pomocą telefaksu na nr: 022 606 51 40
 3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  e-mail: kancelaria@sop.gov.pl
 4. Za pośrednictwem ePUAP na adres: sop/SkrytkaESP
 5. Ustnie do protokołu.

Ważne! Zgodnie z par. 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

KOMENDANT SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA LUB WYZNACZENI PRZEZ NIEGO ZASTĘPCY PRZYJMUJĄ W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W CZWARTEK w godzinach 16.15 - 17.15 W SIEDZIBIE SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 38 W WARSZAWIE PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU -TELEFONICZNYM NA NUMER TELEFONU 22 606 51 01
 
oraz
 
NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TELEFONICZNYM NA NUMER TELEFONU 22 606 52 36 PRZYJMUJE: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godzinach:9.00 - 14.00 W SIEDZIBIE SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 38 W WARSZAWIE

do góry