Szkolenie funkcjonariuszy SOP w zakresie zapobiegania i reagowania na zagrożenia CBRN

Na terenie ośrodka Służby Ochrony Państwa odbyła się kolejna edycja szkolenia, którego celem było  budowanie świadomości w zakresie zapobiegania i reagowania na zagrożenia CBRN ( chemiczne, biologiczne, radiologiczne i nuklearne).

Podczas szkolenia funkcjonariusze zostali zapoznani z zasadami wykorzystania i użytkowania indywidualnych środków ochrony, mających na celu zwiększenie ich możliwości przetrwania w warunkach skażenia. Była to również doskonała okazja do przeprowadzenia ćwiczenia w zasymulowanej strefie potencjalnego zagrożenia czynnikiem CBRN. Pozwoliło to  uczestnikom szkolenia zapoznać się ze specyfiką prowadzonych działań w tak trudnych sytuacjach i ograniczeniami wynikającymi z użycia indywidualnych środków ochrony.

do góry