Uroczyste obchody Święta Służby Ochrony Państwa

19 czerwca odbyły się obchody Święta Służby Ochrony Państwa. To też szczególna data ponieważ w tym roku obchodzimy 100-lecie działalności formacji ochronnych zapewniających bezpieczeństwo najważniejszym osobom w Państwie oraz obiektom o strategicznym znaczeniu. Jest to okazja do złożenia hołdu funkcjonariuszom i żołnierzom wszystkich kolejnych formacji na przestrzeni tych stu lat.

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego pod przewodnictwem Biskupa Polowego dr. Wiesława Lechowicza odprawiona została Msza Św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników formacji. W jej trakcie odbyło się tez wręczenie odznaczeń w związku z obchodem 100-lecia powstania formacji ochronnych.  Biskup Polowy postanowił wyróżnić formację Służby Ochrony Państwa nadając jej Komandorię Krzyża Biskupa Polowego „Deo et Patriae”, którą odebrał Komendant gen. bryg. SOP Radosław Jaworski.

Ponadto na podstawie decyzji Biskupa Polowego w dowód uznania zasług Odznaczeniem „Milito Pro Christo” wyróżniony został Komendant SOP wraz ze swoimi Zastępcami.

Na podstawie Dekretu Biskupa Odznaczenie „Gloria Caritas” Ordynariatu Polowego w dowód uznania zasług wyróżnionych  zostało czworo funkcjonariuszy SOP:

Po nabożeństwie nastąpiło złożenie wieńców pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK. Służba Ochrony Państwa przejęła i kultywuje tradycje.

Następnie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, w obecności znakomitych gości obyła się część oficjalna uroczystych obchodów. Swoją obecnością zaszczycił nas Prezydent RP Pan Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą, Panią Agatą Kornhauser-Dudą, a także Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, parlamentarzyści, szefowie i komendanci służb oraz dowódcy jednostek wojskowych.

Komendant Służby Ochrony Państwa witając wszystkich obecnych na uroczystości, skierował słowa:

„…… Z uwagi na przypadającą w tym roku setną rocznicę utworzenia pierwszej polskiej formacji ochronnej tegoroczne obchody Święta Służby Ochrony Państwa mają wyjątkowy charakter. Dziękuję serdecznie za Państwa obecność.

……Wspomniany jubileusz to niepowtarzalna okazja do uroczystego celebrowania, ale także właściwa chwila do wyrażenia refleksji nad bogatą historią i znacznym dorobkiem naszych poprzedników. Warto podkreślić, że ustanowienie daty 12 czerwca Świętem naszej formacji to ukłon w stronę wiekowej tradycji polskich formacji ochronnych, której SOP jest godnym spadkobiercą.

…….Kontynuując dzieło poprzedników, tym razem w trudnych realiach konspiracji polskiego państwa podziemnego, kolejne pokolenie żołnierzy zapisało szczególną kartę w historii polskich formacji ochronnych, służąc ofiarnie ojczyźnie w strukturach Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej, odpowiedzialnego m.in. za ochronę Dowódcy Powstania Warszawskiego gen. bryg. Antoniego Chruściela „Montera”. Ich postawa i dokonania stały się główną inspiracją dla Służby Ochrony Państwa, która z wyjątkową dumą kultywuje tradycje Oddziału.

…….Na przestrzeni mijającego wieku zadania realizowane przez kolejne formacje ochronne  ulegały zmianom, zapewniając ciągłość funkcjonowania państwa. W dobie bezprecedensowej informatyzacji i globalizacji formacja stawia czoła nowym wyzwaniom. Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa są kompleksowo szkoleni i przygotowywani, by z oddaniem i zaangażowaniem wypełniać swoje obowiązki gwarantując bezpieczeństwo ochranianych osób i obiektów zarówno w kraju jak i poza jego granicami.”

W czasie uroczystości Prezydent RP odznaczył funkcjonariuszy Krzyżem Zasługi oraz  Medalem za Długoletnią Służbę.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył odznaki okolicznościowe „Medal Stulecia Powołania Formacji Ochronnej”  13 funkcjonariuszom oraz osobom zasłużonym dla formacji, a w towarzystwie Komendanta SOP wręczył 32 funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W tym roku, decyzją Prezydenta RP pierwszy stopień oficerski otrzymało 38 funkcjonariuszy. Aktu promocji dokonał Komendant SOP.

Podczas tegorocznych obchodów naszego Święta nowo przyjęci funkcjonariusze złożyli ślubowanie powtarzając tekst roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa ślubuję służyć wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego, nawet z narażeniem własnego życia.

Ślubuję przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi obowiązki, przestrzegać dyscypliny służbowej, wykonywać polecenia przełożonych, dochować tajemnic związanych ze służbą, strzec dobrego imienia służby, honoru i godności oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Po ceremonii awansów i odznaczeń Komendant SOP wręczył Odznaki Honorowe i Pamiątkowe SOP osobom szczególnie zasłużonym dla formacji.

Prezydent RP, Pan Andrzej Duda w swoim przemówieniu zwrócił do funkcjonariuszy formacji słowami:

Chcę podkreślić, że wykonujecie swoje zadania bardzo dobrze. Czasem pojawiają się głosy podważające kompetencje i umiejętności funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Trzeba mieć świadomość, że jest to absolutnie profesjonalna służba, oddana stuprocentowo Rzeczypospolitej i swoim zadaniom. Mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć jako ten, który jest beneficjentem codziennej trudnej służby funkcjonariuszy SOP i który jest im ogromnie wdzięczny”…

Podziękowania i życzenia dla funkcjonariuszy i pracowników SOP skierował również Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Tomasz Siemoniak:

„…..to, że możemy czuć się bezpiecznie, to jest Wasza ogromna zasługa……. chcę zapewnić, że będziemy robili wszystko, aby Wasza służba pod względem materialnym i wyposażenia była na miarę Waszych umiejętności i aspiracji”.

Na Placu Zamkowym miała miejsce tez oryginalna wystawa, zorganizowana przez Służbę Ochrony Państwa. Zaprezentowane zostały zabytkowe samochody, które na przestrzeni tych stu lat służyły wszystkim formacjom do zapewnienia bezpieczeństwa najważniejszym osobom w Państwie. Cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem warszawiaków i turystów. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, kolumna zabytkowych samochodów przejechała na trasie Pl. Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat - Podchorążych i zaprezentowała wszystkim historię naszej formacji.

Kolejnym punktem obchodów Święta Służby Ochrony Państwa były pokazy wyszkolenia funkcjonariuszy, na których obecnością swoją zaszczycił nas Prezes Rady Ministrów, Pan Donald Tusk.

W swoim przemówieniu podkreślił:

„…..Wasza służba jest szczególna. Jest w jakimś sensie istotniejsza niż misja polityków i prezydentów, bo oni przychodzą i odchodzą (...) Dzięki Wam państwo polskie jest dużo bezpieczniejsze…..

 Zaproszeni goście mogli podziwiać widowiskowe popisy kierowców, prezentacje działań w strefie objętej konfliktem zbrojnym, i ochrony bezpośredniej.

Uroczyste celebrowanie Święta naszej formacji zakończył piknik dla funkcjonariuszy, pracowników ich rodzin oraz zaproszonych gości.

do góry