Zabezpieczenie uroczystości Narodowego Święta 3 Maja przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

233 lata temu Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu Polskiego.

W związku z powyższym w Warszawie odbyły się uroczyste obchody upamiętniające to wydarzenie. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Zamku Królewskim, gdzie zostały wręczone odznaczenia państwowe. Główne uroczystości odbyły się na placu Zamkowym. Wzięli w nich udział: Prezydent RP, Pan Andrzej Duda z Małżonką, przedstawiciele najwyższych władz państwowych.

Służbę Ochrony Państwa reprezentował Komendant gen. bryg. SOP Radosław Jaworski.

Obecność najważniejszych osób w państwie, szczególnie podniosły charakter uroczystości oraz liczny udział społeczeństwa wymagały podjęcia szeregu czynności w ramach realizowanych działań ochronnych. Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa wykazali się pełnym profesjonalizmem, zaangażowaniem oraz doskonałym przygotowaniem realizując swoje zadania.

do góry