14. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Dziś mija 14. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie rządowego samolotu specjalnego TU - 154M na lotnisku wojskowym w Smoleńsku, wykonując swoje obowiązki, tragiczną śmierć poniosło 96 osób, w tym 9 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

płk Jarosław Florczak – dla przyjaciół "Florek" – swoją przygodę z mundurem rozpoczął 26 października 1989 r. w 103 Pułku Lotniczym. Do służby w Biurze Ochrony Rządu powołany został 10 października 1991 r.

W czasie swojej wieloletniej służby był m. in. oficerem ochrony bezpośredniej byłego Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Swoje obowiązki służbowe wykonywał
z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem, zawsze podejmując trafne i terminowe decyzje. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m. in. brązowym krzyżem zasługi. Powierzano mu do realizacji i nadzoru najbardziej skomplikowane zadania.

Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na stopień pułkownika, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony odznaką honorową Biura Ochrony Rządu.

 

ppor. Artur Francuz – przez kolegów przekornie określany jako "Hiszpan". Z dniem 1 lutego 1995 r. powołany został do służby w BOR, gdzie praktycznie przez cały czas wykonywał obowiązki w Oddziale Transportu w charakterze kierowcy w grupach ochronnych. Dodatkowo w okresie przebywania na terytorium Polski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie Pana Ryszarda Kaczorowskiego był jego osobistym adiutantem.

 Z taką też misją udał się wraz z nim w ostatnią podróż do Smoleńska. Przez przełożonych był oceniany jako funkcjonariusz wzorowo wykonujący obowiązki służbowe. Zawsze samodzielny i dyspozycyjny. Chętnie i wzorowo wykonywał stawiane dodatkowe zadania służbowe. Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony odznaką honorową Biura Ochrony Rządu.

kpt. Paweł Janeczek – dla kolegów "Janosik" – swoją drogę służbową rozpoczął 18 listopada 1993 r. jako policjant w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu. 5 stycznia 1998 r. został powołany do służby w Biurze Ochron Rządu.

Jego pasją były sporty walki. Legitymował się wszechstronnym wyszkoleniem specjalistycznym, w tym również spadochronowym. Był jednym z pierwszych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, który został skierowany do wykonywania zadań służbowych w strefie działań wojennych na terenie Iraku.

Jako adiutant w grupie ochronnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego towarzyszył mu nieodłącznie do końca swojej służby. W trakcie służby był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in. brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju.

Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na stopień kapitana, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony odznaką honorową Biura Ochrony Rządu.

 

ppor. Paweł Krajewski – przez przyjaciół i kolegów oraz harcerzy, z którymi pracował nazywany "Krajanem". Służbę rozpoczął 24 stycznia 1996 r. w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i pełnił ją do 23 kwietnia 2001 r. Następnie z dniem 1 października 2002 r. został mianowany funkcjonariuszem BOR.

Był wielkim społecznikiem, bardzo silnie zaangażowanym w pracę drużyn harcerskich. Jego pasją były również skoki spadochronowe i wspinaczka skałkowa. Posiadał uprawnienia instruktora ratownictwa z powietrza.

Bardzo angażował się w wykonywanie obowiązków, wykazując przy tym wysoki profesjonalizm. Doskonale radził sobie w sytuacjach nietypowych, był odporny na stres, umiejętnie i stanowczo dostosowywał działania do dynamicznie zmieniających się warunków służby. Od 2006 r. wykonywał obowiązki służbowe w grupie ochronnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego.

Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony odznaką honorową Biura Ochrony Rządu.

 

mjr Dariusz Michałowski – dla kolegów i przyjaciół "Moskwa". Służbę rozpoczął 25 sierpnia 1994 r. jako kadet Szkoły Chorążych. Od 7 kwietnia 1997 r. rozpoczął służbę w Biurze Ochrony Rządu w Wydziale Zabezpieczenia Specjalnego.

Pasjonował się techniką wojskową, ceniąc wysoko tradycje munduru i oręża żołnierza polskiego. Jego pasją stały się również biegi. Bardzo wysoka sprawność fizyczna i perfekcyjna znajomość dwóch języków obcych przyczyniła się do skierowania go do wykonywania obowiązków w grupach ochronnych Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego, jak i tragicznie zmarłego Pana Lecha Kaczyńskiego.

W trakcie swej służby był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in. brązowym krzyżem zasługi. Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na stopień majora, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony odznaką honorową Biura Ochrony Rządu.

 

por. Piotr Nosek – dla kolegów "Nochal". Służbę rozpoczął 4 maja 1995 r. Do służby w BOR został powołany w dniu 15 października 1997 r. Pasjonat sportów walki. Swoje obowiązki służbowe związane z wykonywaniem zadań w grupach ochrony bezpośredniej Prezydentów i Premierów Rzeczypospolitej Polskiej wykonywał z niezwykłym zaangażowaniem, przejawiając zawsze bardzo dużą inicjatywę. Stale doskonaląc swoje umiejętności zawodowe wzorowo reprezentował Biuro Ochrony Rządu, umiejętnie współpracując z przedstawicielami administracji państwowej. Był instruktorem strzelectwa sportowego i instruktorem wschodnich sztuk walki.

Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na stopień porucznika, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony odznaką honorową Biura Ochrony Rządu.  

 

ppor. Agnieszka Pogródka–Węcławek pracowała  w  Biurze Ochrony Rządu od 15 czerwca 1998 r. Z dniem 30 marca 2002 r. mianowana funkcjonariuszem BOR. Zakres  jej codziennych obowiązków był nieodłącznie związany z zabezpieczeniem realizowanym na pokładach samolotów specjalnych. Stawiane zadania realizowała z bardzo dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Zawsze uśmiechnięta i wesoła, była lubiana przez koleżanki i kolegów.

Swoją postawą sprzyjała kształtowaniu dobrej atmosfery w pracy, bardzo szybko przyswajając niezbędną wiedzę fachową, dzięki czemu w krótkim czasie rozpoczęła wykonywanie zadań o dużym stopniu złożoności. Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla Ojczyzny została pośmiertnie mianowana na pierwszy stopień oficerski podporucznika, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniona odznaką honorową Biura Ochrony Rządu.

 

ppor. Jacek Surówka – dla większości funkcjonariuszy oraz przyjaciół znany jako "Płetwa". Służbę w Biurze Ochrony Rządu rozpoczął 1 października 2002 r.

 Z wykształcenia plastyk, jednak pasją jego były sporty walki, nurkowanie, spadochroniarstwo oraz języki obce. Człowiek o wielkim sercu. Pomimo wielu zajęć i obowiązków każdą wolną chwilę poświęcał na pracę z dziećmi wymagającymi specjalnej opieki. Z powierzonych obowiązków służbowych wywiązywał się zawsze wzorowo, prezentując bardzo wysoką kulturę osobistą. Przełożeni zawsze mogli powierzyć mu zadania znacznie wykraczające poza jego zakres obowiązków. Doskonale radził sobie w sytuacjach nietypowych, gdy nie wystarczały standardowe procedury postępowania.

W trakcie swej służby był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony odznaką honorową Biura Ochrony Rządu.

ppor. Marek Uleryk – dla większości po prostu "Ulek" – jego największą pasją życiową było spadochroniarstwo, pasjonował się również narciarstwem i ratownictwem wysokościowym. Był wielokrotnym medalistą w pływaniu, strzelaniu i skokach spadochronowych na celność lądowania. Wykonał łącznie ponad 1600 skoków spadochronowych. Interesował się również swobodnym nurkowaniem.

W rodzinnym Dziewierzewie był zaangażowany w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Służbę w Biurze Ochrony Rządu rozpoczął 1 września 2003 r.

W grupie ochronnej wykonywał obowiązki adiutanta Pierwszej Damy – Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pani  Marii Kaczyńskiej.

Za swoją postawę i zaangażowanie oraz ofiarę życia złożoną dla ojczyzny został pośmiertnie mianowany na pierwszy stopień oficerski podporucznika, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony odznaką honorową Biura Ochrony Rządu.

do góry