Zabezpieczenie wizyty Premiera Ukrainy, Pana Denysa Szmyhala

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa we współpracy z innymi służbami zabezpieczyli wizytę Premiera Ukrainy, Pana Denysa Szmyhala w trakcie Polsko – Ukraińskich Konsultacji Międzyrządowych. Spotkał się on z Prezydentem RP, Panem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim oraz z Prezesem Rady Ministrów, Panem Donaldem Tuskiem w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast pod Grobem Nieznanego Żołnierza, złożył wieniec oraz zapoznał się z historią tego miejsca.
Doskonałe przygotowanie funkcjonariuszy SOP,  ich doświadczenie oraz profesjonalizm pozwoliły sprawnie zrealizować zabezpieczenie wizyty zapewniając bezpieczeństwo osobom ochranianym uczestniczącym w wydarzeniu.
Pragniemy podziękować wszystkim służbom i instytucjom za okazaną pomoc, profesjonalizm i skuteczność w ramach prowadzonych działań.

 

do góry