Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa zawsze na posterunku!

 

Służba Ochrony Państwa w zakresie zadań ustawowych ochrania obiekty służące Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, a także obiekty stanowiące siedzibę członków Rady Ministrów wskazane w decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Obiekty chronione przez SOP są zabezpieczane z uwzględnieniem oceny zagrożenia tych obiektów.

do góry