Funkcjonariusze SOP na uroczystym odsłonięciu muralu na budynku Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie

10 listopada na budynku Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie został odsłonięty mural dofinansowany w ramach konkursu „Mur, ale historia Wojska Polskiego” ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej – Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON –„Wszystko dla Ciebie Niepodległa Polsko”.

Uroczystość poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez Komendanta gen. bryg. SOP Radosława Jaworskiego oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa na grobie ppor. Marka Uleryka, a także przy tablicy pamiątkowej w Szkole w Dziewierzewie, której był uczniem.

W 2010 r. ppor. Marek Uleryk „Ulek” zginął w katastrofie smoleńskiej realizując zadania ochronne wobec Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Marii Kaczyńskiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to szczególne przedsięwzięcia oraz za pamięć o naszym koledze.

do góry