Lekcja historii w Muzeum Powstania Warszawskiego

Funkcjonariusze, którzy ostatnio wstąpili w szeregi Służby Ochrony Państwa zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego.

Odbyła się tam żywa lekcja historii, w ramach której funkcjonariusze SOP dowiedzieli się o przyczynach wybuchu powstania, jego przebiegu, pierwszych sukcesach i pomocy, jaką uzyskali Polacy od aliantów, jak również o bardzo wrogim, negatywnym stosunku Stalina do powstania. Funkcjonariusze zapoznali się także z elementami taktyki walki w terenie zurbanizowanym prowadzonej przez powstańców oraz stronę niemiecką, uzbrojeniem stanowiącym interesującą część bogatej ekspozycji Muzeum. Lekcję zakończono przejściem kanałem, jakim ewakuowała się ludność cywilna, a przede wszystkim powstańcy po upadku poszczególnych dzielnic walczącej stolicy.

W czasie zwiedzania mowa była także o historii i działaniach Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK, którego tradycje kultywuje Służba Ochrony Państwa. Oddział rozpoczął przygotowania do powstania poprzez koncentrację już 27 lipca 1944 roku. Dowódca oddziału por. Ludwik Witkowski „Kosa” otrzymał zadanie zdobycia Hotelu Vitoria, który następnie został siedzibą dowódcy Powstania Warszawskiego gen. Antoniego Chruściela ,,Montera’’. Oddział Dyspozycyjny stał przy nim do ostatnich dni walk. Brał udział m.in. w zdobyciu budynku PAST-y, budynku Komendy Głównej Policji oraz Kościoła Św. Krzyża. Od pierwszego dnia powstania żołnierze oddziału nosili na biało-czerwonych opaskach numer oddziału jakim była cyfra ,,1’’. Funkcjonariusze SOP dzisiaj mogą z dumą nosić na swoich mundurach tę „jedynkę” wpisaną w znak polski walczącej.

do góry