Szkolenie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa ze Strażą Ochrony Kolei

Na terenie bocznicy kolejowej w Olszynce Grochowskiej odbyła się kolejna edycja wspólnego szkolenia Wydziału Zabezpieczenia Specjalnego Służby Ochrony Państwa z Grupą Operacyjno-Interwencyjną Straży Ochrony Kolei.

Celem szkolenia było wypracowanie wspólnych procedur, form i metod współdziałania w realnych warunkach podczas zabezpieczenia wizyt osób objętych ochroną SOP na terytorium RP oraz w strefie działań objętych konfliktem zbrojnym.

Profesjonalne przygotowanie funkcjonariuszy SOP to podstawa do realizowania zadań służbowych na najwyższym poziomie.

do góry