IV Rajd Motocyklowy Weteranów

Już po raz czwarty odbył się rajd motocyklowy, którego celem jest oddanie hołdu poległym na misjach żołnierzom oraz funkcjonariuszom służb mundurowych. Uroczysta inauguracja rajdu odbyła się 28 kwietnia br. w Bydgoszczy.

Uczestnicy rajdu ponownie odwiedzili groby poległych oraz złożyli kwiaty i zapalili znicze. W tym roku zgłosiło się blisko 1800 osób, którzy podzieleni na grupy odwiedzili 127 grobów poległych, spotkali się również z ich rodzinami.

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, na zaproszenie Centrum Weterana Poza Granicami Państwa uczestniczyli w rajdzie po raz drugi. Wśród odwiedzanych miejsc spoczynku poległych jest także grób ppor. Bartosza Orzechowskiego, który zginął w Iraku w 2007 r. w zamachu na Ambasadora RP. Przedstawiciele naszej formacji złożyli, w imieniu Komendanta SOP, wieniec na grobie naszego kolegi i zapalili znicze, a także przekazali rodzicom Bartka okolicznościową flagę oraz list od Dyrektora Centrum Weterana. Gest ten jest symbolem wyrazu szacunku dla tych, którzy oddali życie służąc Ojczyźnie.

 

do góry