Spotkanie wielkanocne służb podległych MSWiA

W dniu 6 kwietnia br. odbyło się przedświąteczne spotkanie wielkanocne przedstawicieli Służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym roku za organizację wydarzenia odpowiadała Służba Ochrony Państwa, wobec tego honory gospodarza pełnił jej Komendant,  płk SOP Radosław Jaworski.

Gośćmi honorowymi był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Mariusz Kamiński, jego Zastępcy, Komendanci służb oraz rodziny żołnierzy Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK.

Pan Minister Mariusz Kamiński oraz przedstawiciele służb złożyli serdeczne życzenia nie tylko funkcjonariuszom i pracownikom, ale również ich najbliższym oraz tym, którzy podczas Świąt będą wykonywać obowiązki służbowe.

do góry