Porozumienie Służby Ochrony Państwa z Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

Komendant Służby Ochrony Państwa, płk SOP Radosław Jaworski i Dyrektor Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, Pan Karol Madaja podpisali porozumienie o współpracy.

 Głównymi przedmiotami porozumienia są wspólna działalność dydaktyczna i popularno-naukowa oraz szkolenia, a także działalność informacyjna. W ramach współpracy przewidziane są m.in. konferencje, seminaria, wizyty studyjne, jak również realizacja wspólnych projektów. Ponadto obie instytucje zobowiązują się do popularyzowania realizowanych wspólnie przedsięwzięć jako element wzajemnej promocji oraz krzewienia rzetelnej wiedzy o działalności stron porozumienia.

do góry