Porozumienie Służby Ochrony Państwa z Muzeum Powstania Warszawskiego

Komendant Służby Ochrony Państwa, płk SOP Radosław Jaworski oraz Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Pan Jan Ołdakowski podpisali porozumienie o współpracy.

Porozumienie określa zasady prowadzenia wspólnych działań na rzecz popularyzacji wiedzy z zakresu historii i kultury, krzewienia postaw patriotycznych oraz realizacji wspólnych projektów prospołecznych i proedukacyjnych.

do góry