Ogólnopolski kongres antyterrorystyczny z udziałem funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

W dniach 28 lutego – 1 marca 2023 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny „Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk”, w którym Służba Ochrony Państwa była merytorycznym partnerem.

Kongres dedykowano przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej, funkcjonariuszom SOP, Policji, służb specjalnych i innym instytucjom bezpieczeństwa publicznego, żołnierzom Sił Zbrojnych RP, pracownikom ochrony i zabezpieczenia technicznego, zarządzającym bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej i obiektach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa, naukowcom, ekspertom i studentom.

Główne obszary tematyczne Kongresu:

  • Terroryzm i zamachy terrorystyczne;
  • Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne – aspekty teoretyczne oraz praktyczne;
  • Podstawy prawne działań antyterrorystycznych;
  • Wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych;
  • Zapobieganie i przygotowanie w działaniach antyterrorystycznych;
  • Reagowanie i odbudowa w działaniach antyterrorystycznych.

Wydarzenie było miejscem wymiany doświadczeń związanych z teoretycznym i praktycznym wymiarem prowadzenia działań antyterrorystycznych. Zgromadziło ponad 250 uczestników. Panel ekspercki na temat ,,Reagowanie i odbudowa po zamachach terrorystycznych’’ poprowadził przedstawiciel Służby Ochrony Państwa, płk SOP dr Jarosław Cymerski.

do góry