Zabezpieczenie wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych przez SOP

W dniach 20-22.02 br. funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa we współpracy z innymi służbami zabezpieczyli wizytę Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Pana Joe Bidena w Polsce. Spotkał się on z Prezydentem RP w Pałacu Prezydenckim, w Arkadach Kubickiego wygłosił przemówienie, a ostatniego dnia swego pobytu w Warszawie uczestniczył w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO.

Zorganizowanie tak ważnego przedsięwzięcia wymagało podjęcia wielu działań w oparciu o skoordynowane wykorzystanie posiadanych sił i środków. Doskonałe przygotowanie, profesjonalizm i doświadczenie funkcjonariuszy SOP pozwoliły sprawnie zrealizować zabezpieczenie wizyty w różnych miejscach zapewniając bezpieczeństwo osobom ochranianym uczestniczącym w wydarzeniu.

do góry