Porozumienie Służby Ochrony Państwa z Inspekcją Transportu Drogowego

W dniu dzisiejszym Komendant Służby Ochrony Państwa płk SOP Radosław Jaworski i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur podpisali porozumienie o współpracy.

 Głównymi przedmiotami porozumienia są szkolenia, profilaktyka, a także wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych. Zgodnie z treścią dokumentu obie instytucje zobowiązują się do współdziałania w obszarze bezpieczeństwa w transporcie i ruchu drogowym, jak również do realizacji wspólnych przedsięwzięć szkoleniowo-dydaktyczne. Ponadto porozumienie przewiduje także działania promocyjne w zakresie upowszechniania wiedzy o działalności obu stron.

do góry