Ośrodek szkolenia pilotów bezzałogowych systemów powietrznych w SOP

Jednym z pozytywnych akcentów mijającego roku w Służbie Ochrony Państwa jest utworzenie ośrodka szkolenia pilotów bezzałogowych systemów powietrznych. SOP jest pierwszą formacją podległą MSWiA, w której taki ośrodek powstał. Podmiot ma za zadanie prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy naszej formacji.

Ośrodek współpracuje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Państwową Agencją Żeglugi Powietrznej, a także wspiera rozwój bezzałogowych systemów powietrznych i realizuje projekty związane z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym najważniejszych osób i obiektów w państwie.

Dzięki szkoleniom w ośrodku funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa uzyskują optymalne przygotowanie, aby przystąpić do egzaminu. Zdobyte uprawnienia do obsługi  i wykorzystywania bezzałogowych systemów powietrznych w działaniach ochronnych stanowią  istotny element w podnoszeniu ich kwalifikacji, by realizować zadania służbowe na najwyższym poziomie.

do góry