Wręczenie odznaczeń "Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu" funkcjonariuszom SOP

W dniu 16 grudnia br. w siedzibie Służby Ochrony Państwa odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń "Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu" wyróżnionym funkcjonariuszom SOP.

W imieniu Ministra Zdrowia medale wręczył Dyrektor Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, Pan Jacek Rusinowski.

"Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu" to niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane honorowym dawcom po oddaniu 20 litrów krwi dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

do góry