Sekcja Działań Biochemicznych Służby Ochrony Państwa nieustannie się szkoli

Funkcjonariusze Sekcji Działań Biochemicznych Służby Ochrony Państwa realizując ustawowe zadania w zakresie rozpoznania, przeciwdziałania oraz analizy potencjalnych zagrożeń chemicznych, biologicznych, promieniotwórczych systematycznie doskonalą swoje umiejętności w toku nieustannego procesu szkolenia. Podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie wykrywania, identyfikacji substancji niewiadomego pochodzenia.

Sekcja Działań Biochemicznych odpowiedzialna jest za zabezpieczenie osób, obiektów będących pod ochroną SOP. W ramach zadań funkcjonariusze prowadzą rozpoznanie zastrzeżonych przesyłek w kierunku zagrożeń CBRN, biorą udział w działaniach ratunkowo - ewakuacyjnych miejsc czasowego pobytu w przypadku stwierdzenia zagrożenia wynikającego z obecności  substancji niewiadomego pochodzenia oraz prowadzą częściowe zabiegi dekontaminacyjne miejsc podejrzanych o skażenie takimi środkami.

do góry