Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

W dniu 8 października 2021 r. funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa odwiedzili Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku. W ramach prowadzonej w szkole innowacji pedagogicznej „Trenuj z Mistrzem” do wspólnej aktywności fizycznej wraz z dziećmi zapraszani są sportowcy, którzy w różnych dyscyplinach sportowych odnoszą sukcesy.

Nasi funkcjonariusze, ppor. SOP Tomasz Kowalski oraz chor. SOP Michał Sadowski wykazali się wspaniałą inicjatywą popularyzując sport i zachęcając uczniów do rozwijania pasji. Opowiedzieli o służbie w SOP oraz poprowadzili trening kondycyjny.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenia a uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 życzymy wielu sukcesów i sportowych osiągnięć.

do góry