Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Dzisiaj przedstawiciele Służby Ochrony Państwa wspólnie z Członkami najbliższej rodziny, żołnierzami 3 Zamojskiego batalionu zmechanizowanego oraz uczestnikami Rajdu Motocyklowego Weteranów oddali hołd naszemu poległemu w Iraku koledze ppor. Bartoszowi Orzechowskiemu. Uroczystość odbyła się na cmentarzu przy ul. Peowiaków w Zamościu gdzie spoczywa Bartosz.

Cześć Jego pamięci.

do góry