Pamięć o ofiarach Powstania w Getcie Warszawskim

Przedstawiciele Służby Ochrony Państwa upamiętnili pierwszą z akcji Kedywu mającą na celu pomoc Żydom walczącym w Getcie. W dniu 19 kwietnia 2021 r., po złożeniu kwiatów pod pamiątkową tablicą wmurowaną w fasadę kościoła Bonifratrów w Warszawie, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej.

Jednymi z istotniejszych akcji Kedywu Okręgu Warszawa AK były próby wsparcia i pomocy dla powstania w warszawskim Getcie poprzez wysadzenie okalającego muru. Akcje zbrojne zorganizowano w dniach 19 i 23 kwietnia 1943 r. W pierwszej akcji przy ul. Bonifraterskiej zginęło dwóch żołnierzy Oddziału Saperów Praskich „Orlik” i „Młódek”. Druga akcja przy ul. Pawiej również nie zakończyła się sukcesem.

Na skutek doświadczeń z okresu walk pod murami Getta powołano pod dowództwem cichociemnego por. Ludwika Witkowskiego „Kosy” - Oddział Dyspozycyjny „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK.

do góry