Witamy nowych funkcjonariuszy SOP!

Komendant Służby Ochrony Państwa – gen. bryg. Tomasz Miłkowski powitał nowo przyjętych funkcjonariuszy SOP. Ślubowanie tradycyjnie zostało zwieńczone rotą;

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa - ślubuję służyć wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego, nawet z narażeniem własnego życia. Ślubuję przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi obowiązki, przestrzegać dyscypliny służbowej, wykonywać polecenia przełożonych, dochować tajemnic związanych ze służbą, strzec dobrego imienia służby, honoru i godności oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Po złożeniu ślubowania każdy z  funkcjonariuszy otrzymał legitymację służbową. Nowym koleżankom i kolegom, życzymy powodzenia w służbie i satysfakcji z nowej pracy.

Szczegółowe informacje o rekrutacji zamieszczone zostały pod linkiem:

https://www.sop.gov.pl/pl/o-sluzbie/dla-kandydatow/203,Nabor-do-SOP.html

 

do góry