Wyszukiwarka
Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych SOP marki AUDI w latach 2023 - 2024 46/2022/ZP powyżej 140 tys. euro 34300000-0 17.10.2022 11:00
Dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych SOP marki Volkswagen w 2023 r. 63/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 34300000-0 07.12.2022 11:00
Dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych SOP marki Skoda w 2023 r. 65/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 34300000-0 08.12.2022 10:00
USŁUGI SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO - zakup kart dostępu do infrastruktury sportowej podmiotów zewnętrznych. 59/2022/zp poniżej 140 tys. euro 92610000-0 04.11.2022 10:00
Dostawa urządzeń do systemów techniki ochronnej 64/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 30230000-0,31351000-1,31681400-7,31681000-3,30216200-8,30237131-6 06.12.2022 11:00
Usługi medyczne - Szczepienia ochronne funkcjonariuszy i pracowników SOP 70/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 85147000-1 10.01.2023 10:00
Zakup aktualizacji i subskrypcji oprogramowania 2/2023/ZP powyżej 140 tys. euro 72268000-1, 48900000-7, 48771000-3, 48220000-6 20.03.2023 11:00
Dostawa podnośników warsztatowych 8/2023/ZP poniżej 140 tys. euro 42413000-4 18.04.2023 11:00
Dostawa materiałów budowlanych 1/2023/ZP poniżej 140 tys. euro 44110000-4, 44111000-1, 44190000-8, 31000000-6, 31600000-2, 31680000-6, 31682000-0, 43328100-9, 44411000-4, 44191000-5 27.02.2023 10:00
Dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych SOP marki BMW w 2023 r. 5/2023/ZP powyżej 140 tys. euro 34300000-0 11.04.2023 11:00

Wybierz Strony

do góry