Wyszukiwarka
Przedmiot zamówienia Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert / wniosków upływa
Sukcesywna dostawa materiałów branży budowlanej, materiałów branży elektrycznej, materiałów branży hydraulicznej i sanitarnej 8/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 44110000-4, 44111000-1, 44190000-8, 31000000-6, 31600000-2, 31680000-6, 31682000-0, 43328100-9, 44411000-4 22.04.2022 10:00
Dostawa środków czystości 9/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 33760000-5, 33741100-7, 39800000-0, 33700000-7 21.04.2022 11:00
Dostawa dwóch samochodów osobowych powyżej 5 miejsc oraz dostawa jednego samochodu do przewozu psów służbowych. 11/2022/ZP powyżej 140 tys. euro 34100000-8 - pojazdy silnikowe, 34110000-1 - samochody osobowe, 34115000-6 – inne samochody pasażerskie. 23.05.2022 11:00
Dostawa przedmiotów zaopatrzenia mundurowego. 19/2022/ZP powyżej 140 tys. euro 35.81.20.00-9, 18.81.30.00-1, 18.22.32.00-0, 18.44.33.20-5, 18.42.40.00-7, 18.42.50.00-4, 18.42.20.00-3. 23.06.2022 11:00
Zakup abonamentów i subskrypcji oprogramowania 30/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 48900000-7; 48771000-3; 48220000-6 05.08.2022 10:00
Dostawa środków czystości 27/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 33760000-5, 33741100-7, 39800000-0, 33700000-7 19.07.2022 11:00
Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Służby Ochrony Państwa przez kierowców SOP w sieci stacji paliw za pomocą kart obrotu bezgotówkowego na terenie całego kraju w latach 2023 – 2025. 37/2022/ZP powyżej 140 tys. euro 09132100-4 – Benzyna bezołowiowa, 09134220-5 – Olej napędowy. 14.09.2022 11:00
Dostawa ogumienia trakcyjnego zimowego i całorocznego do pojazdów SOP. 49/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 34351100-3, 34352200-1, 34352100-0, 34352000-9 05.10.2022 11:00
Dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych SOP marki Mercedes - Benz w latach 2023 - 2024. 44/2022/ZP powyżej 140 tys. euro 34200000-0 12.10.2022 11:00
USŁUGI WYNAJMU LUB LEASINGU NIERUCHOMOŚCI INNYCH NIŻ MIESZKALNE - wynajem elementów infrastruktury ośrodka doskonalenia techniki jazdy wraz z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom kursu. 55/2022/ZP poniżej 140 tys. euro 70220000-9 – usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne, 55320000-9 – usługi podawania posiłków, 55100000-1 – usługi hotelarskie 07.11.2022 10:00

Wybierz Strony

do góry